Yeni Başlayan ve Görev Yeri Değişen Aile Hekimleri İşlemleri
04 Ocak 2022

Not: İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezi USS Bilgi Yönetim Sistemi Yetkilileri ve İletişim için Tıklayınız.

  1. Atama biriminden ayrılış-başlayış işlemleri bitirilmeli (Yeni başlayan ve atananlar)
  2. Hekimlerin bağlı bulundukları İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden Uss Yönetim Web şifre ve yetkilerini sağlanmalı
  3. E-reçete yazılabilmesi için, Medula-SGK sisteminden sertifika talep edilmelidir. Mardin İl Sağlık  Müdürlüğü /Bilgi İşlem işlem tarafından yetki verilir.
  4. Medula- SGK Reçete şifresi almak için tıklayınız
  5. Kurum (ÇKYS kodu) temin edilmelidir. İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden
  6.  Mernis Kullanıcı kodu ve Şifre alınmalı, Bilgi İşlem İstatistik Birimi tarafından
  7. AHBS sistemini kullanabilmek için, bir uygulama üreticisinden uygulama edinilmeli,
  8. Eğer daha önce farklı bir Aile hekimliği biriminde görev yapılmış ise o birime ait datalar da ilgili TSM’ye teslim edilmelidir. Teslim tutanağını fotokopisi  İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Personeline teslim edilmelidir.