Kalite Politikamız
07 Kasım 2018

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hastane hizmetlerini ve klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane yapılanmasını ulusal ve uluslararası  standartta sunmak
, ekip  çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas  almaktır.